Feedback company reviews
Op Feedback Company ontvangt onze kliniek een 9.1 uit 386 reviews

Tandenknarsen (bruxisme) behandelen met Botox

Veel mensen knarsen met de tanden wanneer ze in slaap vallen, slapen of wakker zijn. De grootste problemen ontstaan bij diegenen die overmatig tandenknarsen tijdens het slapen. De tanden kunnen daar behoorlijk van slijten. Sinds jaren wordt de aandoening succesvol behandeld met Botox (Botuline toxine, andere merknamen zijn Bocouture, Azzalure).

Wat is tandenknarsen?

Overmatig tandenknarsen is het beste te omschrijven als het geforceerd over elkaar heen schuiven van tanden en kiezen. Sommigen kauwen, knijpen of klemmen met kracht de tanden en kiezen op elkaar. Dat geeft meestal een schurend of knarsend geluid. Knarsen (of bruxisme) gebeurt overwegend ‘s nachts. Het komt echter ook overdag voor, maar dan meestal het dicht knijpen, kauwen of klemmen van de tanden en kiezen.

Zowel bij kinderen als bij volwassenen komt tandenknarsen voor. Vrijwel iedereen heeft wel een periode in zijn of haar leven waarin wordt getandenknarst. Meestal is het een tijdelijk probleem, dat vanzelf voorbij gaat. Het wordt pas een probleem wanneer het probleem niet over gaat, wanneer klachten ontstaan.

Men noemt dit hyperactiviteit, er is dan sprake van een overmatig gebruik van de kauwspieren.

Schade aan tanden en kiezen door tandenknarsen

Bruxisme kan gebitsslijtage tot gevolg hebben. Ze slijten af, soms totdat ze nog maar nauwelijks zichtbaar zijn. Tandglazuur en vullingen kunnen afbreken en soms kunnen zelfs gezonde kiezen en tanden afbreken, met mogelijk ernstige pijnklachten tot gevolg. Ook kunnen de kauwspieren storend aanwezig komen door het vele ‘trainen’, dit is een esthetisch probleem. Ook kan er spierpijn in de kauwspieren en kunnen kaakgewrichtsproblemen ontstaan.

Hoe komt u erachter dat u knarst?

Knarsen wordt ontdekt doordat uw kiezen of kauwspieren pijnlijk worden. Het kan ook zijn dat uw partner u erop wijst dat u ‘s nachts hinderlijk knarst. Ook uw tandarts kan het signaleren, doordat hij of zij een abnormale slijtage aan uw gebit waarneemt.

Hoe ontstaat bruxisme?

Mogelijk speelt het centrale zenuwstelsel een rol. Mensen met slaapstoornissen of stress en bij mensen die roken of bovenmatig alcohol gebruiken komt tandenknarsen vaker voor. Bij rokers wordt knarsen 2x vaker voor. Ook het medicijn Prozac wordt in verband gebracht tot een verhoogd risico, evenals XTC gebruik.

Bruxisme behandelen met Botox

Sinds jaar en dag wordt deze aandoening behandeld met het injecteren van Botuline-toxine (Botox, Bocouture, Azzalure) in de kauwspieren. Botox zorgt ervoor dat de spierspanning in de kauwspieren wordt verlaagd. Hierdoor zal een vermindering van klachten optreden of zal het tandenknarsen zelfs helemaal stoppen. De gewenning aan het aanspannen van de kauwbeweging neemt af. De behandeling met botox zal enkele malen, met tussenpozen van ongeveer drie maanden, moeten worden herhaald.

Een consult met een cosmetisch arts om over uw tandenknars probleem te praten is vrijblijvend.